Dringende medische hulp

Dringende medische hulp

  • in de week (19u tot 8u):
    bel eerst uw eigen huisarts op; als die niet beschikbaar is, wordt u doorverwezen naar een collega

  • in het weekend en op feestdagen:
    vanaf januari 2023 kan u voor urgenties terecht in de Huisartsenwachtpost Noordwest-Brabant, gelegen in de Maurits Sacréstraat 23 in Merchtem, en dit vanaf vrijdag of de dag voor een feestdag om 18u tot maandag of de dag na een feestdag om 8u. 
    Vorm hiervoor het nummer 1733.
    Huisbezoeken zijn mogelijk, maar worden beperkt tot die situaties waarin verplaatsing van de patiënt niet mogelijk is.

Info covidvaccin

Sinds september 2023 is er een nieuw vaccin tegen covid beschikbaar. Het beschermt tegen de meest recente virusvarianten, en is aangewezen bij alle personen ouder dan 65 jaar, of bij personen met chronische ziekten (hart-, long-, nierproblemen, diabetes, kanker, verminderde immuniteit,...)

U kan het na afspraak laten toedienen door uw huisarts (buiten de gewone raadplegingen) of door uw apotheker. De volgende coronapiek wordt verwacht in november 2023, en dus is het beter niet te wachten om u te laten vaccineren.

Het vaccin tegen de griep wordt pas later toegediend omdat de piek van de griepepidemie later verwacht wordt.